Про класифікацію судинних пухлин

Про класифікацію судинних пухлин

 

Судинні ураження шкіри, до яких відносяться і гемангіоми, є найбільш поширеними захворюваннями у новонароджених і дітей, і вражають від 10 до 40% дітей до року.

Точна класифікація довгий час була відсутня, а термін «гемангіома» використовувався багатьма авторами для позначення цілої групи захворювань, що мають подібні клінічні прояви.

У 1996 році Міжнародне товариство з вивчення судинних аномалій (ISSVA) схвалило систему класифікації, модифіковану із схеми, запропонованої Mulliken і Glowacki.

Метою створення єдиної класифікації було встановити спільну мову для лікарів різних спеціальностей, залучених до лікування цих уражень.

В загальному різномаїтті захворювань судин шкіри були виділені дві групи судинних уражень: судинні пухлини (серед яких найбільш частою є гемангіома новонароджених) і вади розвитку судин.

Класифікація, як спочатку задумувалося, була заснована на відмінностях в клітинній кінетиці і клінічному анамнезі цих поразок.

Судинні пухлини при патогістологічному дослідженні демонструють ендотеліальну клітинну гіперплазію, крім того, найбільш поширені з них гемангіоми новонароджених, можуть спонтанно інволюціонувати. Навпаки, вади розвитку, такі як "винні" плями, мають у своїй структурі плоскі ендотеліальні клітини з нормальним мітотичним циклом і ніколи не піддаються спонтанній інволюції.

Хоча описані незвичайні приклади клінічного або патогістологічного співіснування вад розвитку судин шкіри і судинних пухлин, ця класифікація витримала випробування часом, через свою простоту та клінічну значимість.

Незважаючи на отримані в кінці 1990-их років нові дані в розумінні ангіогенезу, патогістологічну і молекулярну оцінку нових клінічних форм, розробку нових медичних і косметичних ефективних методів лікування з виборчим впливом на судини – точна етіологія більшості цих станів поки ще не відома.

Для того, аби визначити вид судинної пухлини, лікарю достатньо візуально дослідити уражену область шкіри. До того ж, задля полегшення процедури отримання консультації сьогодні існує ТЕЛЕДЕРМ